Wat is CO2 compensatie?

Het milieu is vandaag de dag een hot thema. En dat is niet zonder reden. De aarde warmt op, de poolkappen smelten, maar met zijn allen willen we tegelijkertijd een schone planeet nalaten voor de komende generaties. Grote bedrijven verkopen steeds vaker zogenaamde compensatieprojecten. Ze vragen een kleine meerprijs of verkopen een product als alternatief voor vrijwillige vermindering van de broeikasgassen in Europa. Het zou garanderen dat onze acties en activiteiten hierdoor worden geneutraliseerd. Wat is deze CO2 compensatie?

Om te weten of deze compensatieprojecten werkelijk een meerwaarde bieden voor het milieu, zullen we dit hieronder nader bekijken.

Wat is Klimaatneutraliteit

Het is zo dat elke activiteit die we uitvoeren in bepaalde mate invloed heeft op het klimaat. Vooral wanneer we broeikasgassen uitstoten, heeft dit direct invloed op de atmosfeer. Een product, dienst of organisatie is pas klimaatneutraal, wanneer er aantoonbaar géén CO2 wordt uitgestoten. Een organisatie reduceert en compenseert en dat levert een grote opbrengst op. Denk vooral aan kostenbesparing en aan tegemoetkoming in de vraag naar duurzaamheid. Daarnaast wordt het imago van een bedrijf absoluut verbeterd. Zeker in de huidige tijd.

Maar praten over klimaatneutraal kan ook misleidend zijn. Het suggereert dat de uitstoot van CO2 gecompenseerd kan worden. En daar gaat het mis. Door compensatiemaatregelen te nemen kan de balans wel geneutraliseerd zijn, maar de uitstoot is in werkelijkheid nog steeds aanwezig in de atmosfeer. Hierin schuilt dus een duidelijk gevaar.

Uitstoot van broeikasgassen effectief reduceren in Europaco2 uitstoot Europa

De enige echte manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is door adequate methoden te gebruiken. Dit is tevens afgesproken in de doelen die vermeld staan in het Climate Alliance akkoord. Dit akkoord is opgesteld om het klimaat in de wereld te beschermen. Momenteel wordt er in Europa maar liefst 15% van alle CO2 uitstoot geproduceerd door auto ‘s en bussen. De Europese Unie werkt aan een wetgeving die de huidige normen voor de uitstoot van gassen dient te verlagen. Ook de overgang naar hybride en elektrische auto ‘s zou soepeler moeten verlopen om sneller een effect te bereiken.

Een andere sector die maar liefst voor 60% bijdraagt aan de totale uitstoot van CO2 gassen in de EU, zijn de landbouw, gebouwen en afvalbeheer. Dit zijn sectoren die niet onder het emissiehandelssysteem vallen. Het EU-emissiehandelssysteem heeft als doel om de uitstoot van CO2 door de industrie te verminderen. Inmiddels moeten bedrijven een vergunning hebben voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Zo probeert men de uitstoot controleerbaar te maken.

Geen misleidende verkopen meer

Door zogenaamde verkoop van CO2 compenserende maatregelen toe te staan, wordt een klant min of meer misleid. Door te compenseren lijkt er geen noodzaak meer om de CO2 emissie te verlagen. Zo zal deze niet afnemen, maar soms zelfs stijgen. Het is dus duidelijk dat deze misleiding gestopt moet worden.

Gebruik energie efficiënt

Het gebruik van energie zou in alle gevallen als doel moeten hebben om de CO2 uitstoot te verminderen. Enerzijds kan dit door de beschikbare energie efficiënter te gebruiken. Anderzijds is het gebruik van nieuwe energiebronnen een oplossing. Het gebruik van adequate middelen moet worden ingezet om CO2- reductie te kunnen garanderen. Dit in plaats van de zogenaamde vrijwillige compensatie te financieren.

En toch zal compensatie blijven bestaanco2 compensatie projecten

De zogenaamde vrijwillige compensatie voor consumenten, voor huishoudens, middelgrote bedrijven en andere CO2 uitstoters zal blijven bestaan. Maar belangrijk is om de criteria voor deze projecten te uniformeren. Momenteel zijn de criteria niet identiek en daardoor zijn ze moeilijk met elkaar te vergelijken. Zo kan het niet als instrument gebruikt worden om het klimaat daadwerkelijk te beschermen.

Het aantal leveranciers dat de vrijwillige compensatie aanbiedt, neemt fors toe. Zelfs experts op dit gebied kunnen niet langer de verschillen bijhouden van het aantal aanbiedingen voor vrijwillige compensatie. Het gevaar schuilt daarin, dat dit instrument steeds vaker wordt gebruikt als eenvoudige handelswijze ter bescherming van het milieu. Terwijl de echte activiteiten ter vermindering van de CO2 uitstoot niet worden gebruikt of verder worden ontwikkeld.

Het zou een goede ontwikkeling zijn wanneer de compensatieprojecten in hun informatie verwijzen naar de officiële procedures.

Het doel van compensatiemethoden

Het doel van compensatiemethoden zou een extra CO2 reductie moeten zijn. Een controleerbare reductie. Tot op heden zijn er geen emissie-reductiecertificaten afgegeven op het gebied van serieuze klimaatbescherming binnen de Europese Unie. Voor de toekomst heeft men als doel om hogere eisen te gaan stellen aan de uitvoering van dit soort projecten. De voorbereidingen moeten gecontroleerd worden als bewijs van werkelijke klimaatbescherming.

Transparantie als voorwaarde

Opgestelde projecten die zogenaamd de CO2 uitstoot compenseren moeten volledig transparant zijn. Elke stap binnen een project dient helder en controleerbaar te zijn. Alleen zo kan het behoud van duurzaamheid gegarandeerd worden voor een beter milieu.

Bewaken naleving van de maatregelen

Regels kunnen prachtig klinken en hele draaiboeken kunnen worden opgesteld, maar de naleving is het belangrijkste. Naleving van alle opgestelde regels en wetten dient gewaarborgd te worden door organisaties die betrouwbaar zijn.

Waar moet jij als consument op letten?

Wil je zelf toch graag je steentje bijdragen aan een beter milieu. En wil je dat doen door mee te werken aan een project dat CO2 compenseert? Let dan op de volgende punten:

  • Is het project waar je aan wilt deelnemen geverifieerd (VER) of gecertificeerd (CER).
  • Is er gedetailleerde informatie beschikbaar over het project en de toegepaste criteria.
  • Hoeveel van het ontvangen geld wordt daadwerkelijk gebruikt om CO2 te compenseren in het project.
  • En welk deel van het bedrag wordt gerekend voor administratiekosten?

De meest actuele compensatie: bebossing en herbebossing

Bebossen en herbebossen is een van de meest voorkomende compensatieregelingen die worden aangeboden in projecten. En waarom? De hoeveelheid uitgestoten CO2 in tegenstelling tot het gebied waar CO2 vermindering plaats zou moeten vinden, is moeilijk te controleren. Hierdoor kan er geen garantie worden afgegeven dat ondersteuning van het compensatieproject, daadwerkelijk tot duurzame resultaten leidt. Toch kan de ondersteuning van methoden ter bevordering van bebossing en herbebossing, uiteindelijk alleen maar worden toegejuicht. Het is goed dat elke kleine bijdrage om het milieu te verbeteren, wordt gerespecteerd.